Laatste nieuws

Opschorting ALV Omni

Haarlem, 14 april 2020Beste leden, bestuurders en overige belanghebbenden,Op 16 april 2020 staat de Algemene Ledenvergadering van de RKSV Onze Gezellen(Omnivereniging) op het programma. In het...
Haarlem, 14 april 2020

Beste leden, bestuurders en overige belanghebbenden,

Op 16 april 2020 staat de Algemene Ledenvergadering van de RKSV Onze Gezellen
(Omnivereniging) op het programma. In het licht van de huidige omstandigheden zal het u
duidelijk zijn dat deze op genoemde datum geen doorgang zal vinden.

Wettelijk is de mogelijkheid geschapen om de vergadering via audiovisuele weg te laten
plaatsvinden. Daarnaast is vanuit het Ministerie van Justitie toegestaan om de vergadering uit te
stellen en op een nader te bepalen datum in de toekomst doorgang te laten vinden.

Het bestuur van de RKSV Onze Gezellen heeft besloten om gebruik te maken van de laatste
mogelijkheid en derhalve de vergadering op een later tijdstip opnieuw vast te stellen.
De agenda en bijbehorende stukken zal u tijdig worden toegestuurd.

Wij wensen u en de uwen voor de komende periode geduld en bovenal gezondheid.

Namens het bestuur van de RKSV Onze Gezellen,

George de Haan, voorzitter.