Laatste nieuws

MID YEAR ALV ONZE GEZELLEN VOETBAL

Op maandag 15 April is er om 20.00 uur een ALV  van Onze Gezellen voetbal.  Deze bijeenkomst is primair bedoeld om de leden te informeren over het door de OMNI vereniging gevoerde...

Op maandag 15 April is er om 20.00 uur een ALV  van Onze Gezellen voetbal.  Deze bijeenkomst is primair bedoeld om de leden te informeren over het door de OMNI vereniging gevoerde beleid. 

Uiteraard is deze bijeenkomst een ideale mogelijkheid om vragen te stellen aan het voetbalbestuur. We hopen op een mooie opkomst ( het eerste drankje na afloop is voor rekening van het bestuur)!

Notulen ALV 19-04-2018

Omni jaarverslag 2018