Laatste nieuws

Vrijwilliger(s) volop welkom

Onze Gezellen kan alleen maar goed draaien als er voldoende vrijwilligers zijn. Omgekeerdis het ook zo dat vrijwilliger zijn bij Onze Gezellen sportief plezier, gezelligheid,...
Onze Gezellen kan alleen maar goed draaien als er voldoende vrijwilligers zijn. Omgekeerd
is het ook zo dat vrijwilliger zijn bij Onze Gezellen sportief plezier, gezelligheid, zinvolle
tijdsbesteding, persoonsontwikkeling en het opbouwen van een netwerk kan betekenen.
Denk er daarom eens over na. Wat kun jij, wat kunt u ( jong en oud zeer welkom) betekenen
voor Onze Gezellen en wat kan Onze Gezellen betekenen voor jou, voor u?
Al met een paar uurtjes per maand kun je al iets voor je club betekenen. Nieuwsgierig? Bekijk dan
eens het complete functieoverzicht. Uw hulp is hard nodig om ook in de toekomst te kunnen
genieten van onze bloeiende vereniging
Op de bar staat een brievenbus waar dit formulier in kan en wij nemen contact op

Vrijwilligers formulier