Laatste nieuws

Agenda ALV 16 oktober

Het bestuur van de R.K.V.V. Onze Gezellen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 16  Oktober 2017 om 20.00 uur...
Het bestuur van de R.K.V.V. Onze Gezellen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 16  Oktober 2017 om 20.00 uur in de algemene ruimte aan de van der Aartweg 16 te Haarlem.
AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen laatste vergadering
 3. Verantwoording gevoerde beleid seizoen 2016/2017
 4. Financiële resultaten seizoen 2016/2017 en  balans per 30/6/2017
 5. Plannen seizoen 2017/2018
 6. Begroting seizoen 2017/2018
 7. Kascommissie
 8. Bestuursverkiezing*
 9. Bestuursvoorstel
 • - Contributieverhoging met ingang van seizoen 2018 – 2019
 • - Feestelijk moment
 1. Rondvraag
 2. Sluiting
Toelichting punt 8, bestuursverkiezing : Zoals beschreven in de statuten  is Hans Rutte  aftredend als voorzitter  van de vereniging. Hij is herkiesbaar. Harm Bakker is aftredend als penningmeester van de vereniging. Ook hij is herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering door tenminste 10 leden worden voorgesteld. De stukken die op de ALV zullen worden behandeld zijn voor belangstellenden ter inzage bij de voorzitter

Oproep  van het bestuur: Komt allen naar de algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is de  ideale mogelijkheid voor de leden om  hun mening te geven over de gang van zaken binnen de vereniging, vragen te stellen aan en in discussie te gaan met het bestuur over het gevoerde beleid en met voorstellen te komen om zaken anders te doen. De vereniging is immers niet van het bestuur maar van de leden. Hoe meer leden er op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn hoe meer draagvlak,  betrokkenheid en saamhorigheid er binnen de vereniging ontstaat. En hoe beter de kwaliteit van de besluitvorming zal zijn. Elk lid van 16 jaar of ouder is stemgerechtigd en beslist dus mee.  Hoe meer meningen en ideeën hoe beter. Het zou mooi zijn als we op 16  oktober a.s.  weer voor een volle zaal met betrokken leden  van gedachten kunnen wisselen. Uiteraard staan we open voor andere meningen en ideeën.  

IEDEREEN KOMEN DUS!

Programma komende week

Thuiswedstrijden

Uitwedstrijden


Uitslagen afgelopen week


Wedstrijdverslagen

Hoofddorp MO19-1 - OG MO19-1

Hoofddorp MO19-1 - OG MO19-1     zakelijke overwinning  ...

Lees meer

Spannende pot JO12-1 bij SDZ

Vandaag mochten we naar Amsterdam en daar gaan we de komende weken vaker komen. Een mooi...

Lees meer

OG JO13-1 - Fortuna Wormerveer JO13-2: Zwaarbevochten

Isa was gelukkig weer van de partij, maar helaas konden Twan, Stan en na de warming up ook...

Lees meer

OG MO19-1 vs.Zandvoort MO19-1

OG MO19-1 - Zandvoort MO19-1     Dik verdiende overwinning  ...

Lees meer

OG MO19-1 - HBOK MO19-1

OG MO19-1 - HBOK MO19-1     Spanning en sensatie aan de zijlijn. 07-10-2017...

Lees meer